Lokalizacja: Frankfurt am Main

Ogólne warunki handlowe

Zakres działania

1.1
Poniższe ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich świadczonych przez spółkę YouPickIt usług, w szczególności dla ofert lokalnych sklepów szukanych przez odwiedzających stronę internetową www.youpickit.de (zwanych dalej "Użytkownikami”), włącznie z powiązanymi podstronami i aplikacjami. Poprzez rejestrację i korzystanie z serwisu spółki YouPickIt warunki te uznaje się za zaakceptowane. Stosowanie innych warunków przez Użytkowników jest niemożliwe.
1.2
Obowiązują przy tym publikowane na stronie spółki YouPickIt www.youpickit.de aktualne Ogólne Warunki Handlowe.

Osiągnięcia i zawartość

2.1
Obowiązują przy tym publikowane na stronie spółki YouPickIt www.youpickit.de aktualne Ogólne Warunki Handlowe.
2.2
Wszystkie oferty przedstawione za pośrednictwem portalu/aplikacji YouPickIt nie stanowią jawnej oferty w sensie prawnym. W serwisie chodzi wyłącznie o informacje, które służą zorientowaniu się w zakupach. Korzystając z portalu/aplikacji YouPickIt, nie dochodzi do kupna ani innych transakcji dotyczących zakupu produktów lub usług wyświetlanych na stronach internetowych/aplikacji.
2.3
Nie można zagwarantować, że prezentowane przez portal/aplikację oferty, produkty i usługi będzie można rzeczywiście nabyć na warunkach określanych przez portal/aplikację YouPickIt. W związku z tym zaleca się Użytkownikom bazować na bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcami i usługodawcami. Użytkownicy muszą więc przy transakcji sprawdzić wszystkie informacje oraz ich ważność bezpośrednio u usługodawców.
2.4
Zalecenia dotyczące zakupów - jeśli tylko zostaną podane za pomocą znaków lub formy tekstowej - są zaleceniami czysto redaktorskimi.
2.5
Korzystanie z automatycznej funkcji Alarmu Cenowego - wraz z rejestracją istnieje możliwość automatycznego otrzymywania informacji o indywidualnie wybranych produktach. W tym celu należy najpierw wybrać pożądane produkty. Informacja dostarczana jest automatycznie, gdy tylko wybrany produkt jest dostępny na platformie oraz spełnia indywidualnie ustalone warunki. Aktywując Alarm Cenowy Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne i regularne przesyłanie tych informacji przez YouPickIt na podany adres e-mail. W każdym momencie można zakończyć przesyłanie informacji poprzez dezaktywację Alarmu Cenowego.

Prawa własności intelektualnej / obowiązki użytkownika

3.1
Wszystkie informacje, marki, szczególne prawa własności przemysłowej oraz intelektualnej zaprezentowane na www.youpickit.pl, podstronach, stronie na Facebooku http://www.facebook.com/youpickit.pl lub na mobilnej aplikacji stanowią albo własność spółki YouPickIt albo odpowiedniego właściciela, nawet jeśli nie są one oznaczone odpowiednimi znakami ochronnymi.
3.2
Zarówno strona internetowa www.youpickit.pl, podstrony, aplikacje mobilne i oprogramowanie bazowe, jak i baza danych są chronione prawem autorskim.
3.3
Spółka YouPickIt wyraźnie zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie. Dotyczy to w szczególności praw do publikawanych tekstów, układu lub projektu, a także specjalnie opracowanych logo, znaków szczególnych i znaków towarowych.
3.4
Korzystanie z serwisu jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych. Zatem niedopuszczalne jest w jakiejkolwiek formie kopiowanie, przekazywanie, przesyłanie, publikowanie. Niedopuszczalne jest również komercyjne wykorzystanie treści przez osoby trzecie.
3.5
Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania każdego niewłaściwego użytkowania serwisu. Zobowiązanie to obejmuje zaprzestanie obchodzenia zabezpieczeń spółki YouPickIt i/albo korzystanie z urządzeń i aplikacji, które mogą prowadzić do błędnego lub pogorszenia działania serwisu.
3.6
Dozwolne jest użytkowanie linku do innych stron na stronie www.youpickit.de. W tym kontekście podkreślamy wyraźnie, że nie mamy żadego wpływu na odniesione w linkach teksty, wygląd, ewentualne naruszenia obowiązującego prawa, również prawa znaków towarowych i zawartości. Dystansujemy się od sformułowanych linków, a także od wszystkich treści umieszczonych w linkach i nie uznajemy ich treści za własne. Niniejsza deklaracja dotyczy wszystkich linków na naszej stronie internetowej i odnosi się do wszystkich treści stron, do których prowadzą banery lub linki pojawiające się w naszym serwisie. Mimo starannej, regularnej kontroli nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.
3.7
Każde inne użycie, które nie jest wyraźnie dozwolone w ogólnych warunkach handlowych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy YouPickIt sp. z o.o.

Ograniczenia odpowiedzialności

4.1
Wszystkie podane informacje podlegają ścisłym kryteriom jakości. Niemniej jednak YouPickIt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnych danych lub korzystania z serwisu informacyjnego.
4.2
To samo dotyczy innych usług oferowanych przez YouPickIt, o ile nie ma innych wyraźnych ustaleń.
4.3
Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje wszystkie szkody z wyjątkiem rażącego, celowo spowodowanego zaniedbania, a także odpowiedzialności przy narażeniu życia, ciała i zdrowia i naruszenia kardynalnych i istotnych zobowiązań umowy.
4.4
W przypadkach naruszenia kardynalnych lub istotnych zobowiązań umownych obowiązek odszkodowania jest ograniczony na przewidziane szkody. Wynosi najwyżej 500,00euro. Nie ma możliwości podziału szkód na kilka części.
4.5
Powyższe wyłączenia i ograniczenia odnoszą się również do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli prawnych, a także odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i pełnomocników firmy YouPickIt GmbH.

Jurysdykcja

5.1
W przypadku wszelkich sporów między stronami, niezależnie od przyczyny prawnej, miejscem rozwiązania sporu jest Wrocław.
5.2
Stosunki umowne stron reguluje prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia końcowe

6.1
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWH jest częściowo lub całkowicie nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
6.2
Nieskuteczny przepis zastępuje taki, który jest najbliższy celowi ekonomicznemu lub woli strony w odniesieniu do nieskutecznego postanowienia.


Stan na dzień: 01.03.2013
Wszystkie informacje i ceny bez gwarancji, ceny ustalane są bezpośrednio w sklepie.
* Kwota może zawierać średnie ceny, które mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.