Pozicija: Frankfurt am Main

Opći uvjeti poslovanja

Predmet Općih uvjeta

1.1
Ispod navedeni Opći uvjeti poslovanja vrijede za razne usluge koje su od strane YPI stavljene na raspolaganje, prvenstveno lokalne trgovine i prodajne ponude za posjetitelje internetske stranice www.youpickit.de (u daljnjem tekstu „Korisnik“), uključujući i pripadajuće podstranice, kao i mobilne aplikacije. Korištenjem ili Registracijom usluga YouPickIt GmbH ovi uvjeti se smatraju prihvaćenima. Korištenje odstupajućih Uvjeta od strane Korisnika je isključeno. To vrijedi i za slučajeve ako ih YouPickIt GmbH i samo djelomično ne prihvaća.
1.2
Uvijek su važeći aktualni Opći uvjeti poslovanja objavljeni na internetskoj stranici YouPickIt GmbH .

Usluge i sadržaji

2.1
YPI aplikacija je neovisna aplikacija za krajnjeg korisnika sa besplatnim informacijama o aktualnim, lokalnim ponudama, proizvodima, trgovačkih i uslužnih mjesta prodaje. Pri tom Korisnik može dati svoj položaj lokalizacijom mobilnog telefona ili pak unošenjem adrese. <br> pored toga internetski portal YouPickIt kako preko internetske stranice www.youpickit.hr, tako i preko mobilne aplikacije prikazuje cijene bezinskih postaja u okolici ("cijene goriva"). YouPickIt je legalan pružatelj usluga informacija za potrošače, i kao takav pruža osnovne podatke i cijene trgovina. Kod tih inforamcija se isključivo ne radi o podacima YouPickIt-a. YouPickIt stoga nema nikakav utjecaj na potpunost, aktualnost kao ni ispravnost tih podataka. <br>YouPickIt stoga korisniku nudi mogućnost javljanja nepotpunih podataka. Upravo za to je stvoren postupak prijave u rubrici "cijena goriva". YouPickIt međutim želi ukazati na to, da prvenstveno služi kao sabirna točka informacija. One se proslijeđuju dalje. YouPickIt stoga nema nikakvog utjecaja na korekcije ili slično.
2.2
Sve ponude predstavljene putem YouPickIt Portal/Aplikacije ne predstavljaju u pravnom smislu nikakve ponude. Kod usluge se radi isključivo o informacijama, koje služe orijentaciji pri kupovini. Korištenjem YouPickIt Portala/Aplikacije stoga ne dolazi do sklapanja nikakvih kupoprodajnih ili drugih ugovora vezanih za kupovinu proizvoda ili usluga predstavljenih na web stranicama/Aplikaciji.
2.3
Stoga se ne preuzima nikakvo jamstvo da se preko Portala/Aplikacije predstavljene ponude, proizvodi ili usluge i stvarno mogu za navedene uvjete kupiti kod određenih ponuđača. Korisniku se stoga na osnovu orijentacijske pomoći preporučuje stupanje u direktan kontakt sa ponuđačem ili pružateljem usluge. Korisnik zato kod interesa za kupovinu mora provjeriti mjerodavne informacije kao i njihovo vrijeme važenja direktno kod ponuđača, tj. pružatelja usluge.
2.4
Preporuke kupovine – ako su pružene putem znakova ili teksta – su čisto redakcijski obrađene preporuke.
2.5
Korištenje automatske funkcije alarma cijena (PickAlarm) – Registracijom stječete mogućnost, automatskog informiranja o proizvodima koje ste osobno odabrali (PickAlarm). U svrhu toga željene proizvode prethodno morate odabrati. Informacija se automatski dostavlja, čim je željeni proizvod na raspolaganju na platformi i uz pretpostavku da su ispunjeni uvjeti individualnog unosa postavki. Postavljanjenljem i aktivacijom PickAlarma dajete suglasnost, da Vam YouPickIt te informacije automatski i redovito šalje na spremljenu mail adresu.Vi slanje tih informacija možete prekinuti u svako doba, na način da deaktivirate funkciju alarma cijena.

Trgovačko i autorsko pravo/Obaveze Korisnika

3.1
Sve na www.youpickit.de, podstranicama, Facebook-Site (http://www.facebook.com/youpickit.de) ili mobilnoj Aplikaciji pružene informacije, marke, ostala trgovačka zaštitna prava ili intelektualno vlasništvo su ili u vlaništvu YouPickIt GmbH ili pojedinih vlasnika, iako nisu označeni sa zaštitnim znakom.
3.2
Kako internetska stranica www.youpickit.de, podstranice, mobilne aplikacije kao i njima u svrhu postojeći Software, te baza podataka su zaštićeni autorskim pravom. Davanje istih u korištenje isključuje odricanje od gore navedenih prava.
3.3
YouPickIt GmbH zadržava sva pripadajuća prava. To se osobito odnosi na objavu tekstova, layout odn. dizajn kao i vlastito razvijena znakovlja, obilježja ili logotip.
3.4
Korištenje usluge je stoga dozvoljeno isključivo u privatne svrhe. Stoga je nedopušteno kopirati sadržaje u bilo kojem obliku, dijeliti ih dalje, slati ili objavljivati. Ujedno nije dopušteno komercijalno korištenje sadržaja, odn. podataka u prometu sa Trećima.
3.5
Korisnik se dalje odriče svake zlouporabe pružene usluge informiranja. Ova obaveza se prvenstveno odnosi na pokušaje izbjegavanje sigurnonosnih mjera YouPickIt GmbH/ili korištenje opreme odn. aplikacija koje mogu prouzročiti kvar ili neispravan rad usluge.
3.6
Stavljanje linkova na stranicu www.youpickit.de kao i na njene podstranice je dozvoljeno. Vezano za to izričito naglašavamo da nemamo nikakvog utjecaja na preusmjeravanja sa portala YouPickIt GmbH, kao ni utjecaja na tekstove linkova, izgled, eventualne povrede važećih propisa, kao ni prava marki i naziva, te sadržaje preusmjerenih stranica. Stoga se jasno ograđujemo oblika linka, kao i svih sadržaja stranica na koje su stavljena preusmjerenja, te njihove sadržaje ne smatramo našima. Ova izjava vrijedi za sve nadodane linkove na našoj stranici, kao i za sve sadržaje stranica, na koje vode ovi kod nas prijavljeni banneri i linkovi. Usprkos brižnoj, redovitoj i temeljitoj kontroli mi ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za sadržaje eksternih linkova.
3.7
Svako daljnje u ovim Općim uvjetima izričito ne istaknuto korištenje, zahtijeva prethodno, isključivo pismeno odobrenje YouPickIt GmbH.

Ograničenje odgovornosti

4.1
Sve informacije stavljene na raspolaganje podliježu strogim kriterijima kvalitete. No unatoč tome YouPickIt GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost za štete nastale iz pogrešnih podataka ili kroz korištenje usluga informacija.
4.2
Isto vrijedi i za ponuđene usluge YouPickIt GmbH, osim ako ne postoji drugi isključivi dogovor.
4.3
Isključenje odgovornosti se odnosi na sve štete osim kod šteta nastalih uslijed nemara ili namjerno prouzročenih, kao što je odgovornost kod oštećenja života, tijela i zdravlja, ili povrede nastalih zbog nepoštivanja obaveza iz ugovora.
4.4
U slučaju povreda obveza iz ugovora je naknada štete vezana za pojedinu predvidljivu štetu. Naknada iznosi maksimalno EUR 500,00. Mogućnost podijele štete na djelomična oštećenja nije moguća.
4.5
Gore navedena izuzeća odgovornosti, tj. ograničenja odnose se i na zakonske zastupnike, kao i odgovornost zaposlenih, suradnika, zastupnika i vansjkih suradnika YouPickIt GmbH.

Nadležnost suda

5.1
Za sve sporove među stranama, bez obzira na pravni razlog, ugovara se stvarno nadleštvo suda u Splitu. Ovo nadleštvo suda vrijedi ukoliko Korisnik nije trgovac u smislu trgovačkkog prava, nema opći nadležni sud u zemlji, ili u vrijeme podizanja tužbe sjedište nije poznato. Kod Korisnika koji nije trgovac vrijedi zakonsko nadleštvo suda.
5.2
Ugovorni odnosi stranaka se reguliraju prema zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Završne odredbe

6.1
Ako jedna ili više odredbi iz ovih Općih uvjeta o poslovanju postane nevažeća, učinkovitiost ostalih odredbi i dalje ostaje nepromijenjena.
6.2
Nedjelotvorna odredba mora biti zamijenjena takvom, koja je po svojoj privrednoj svrsi, prema želji stranke, najbliža onoj koja je postala nevažećom.


Stanje: 01.03.2013
Sve informacije i podaci o cijenama su bez jamstva, vrijedi uvijek cijena istaknuta u trgovini.
* Istaknute cijene mogu sadržavati prosječne cijene i stoga može doći do odstupanja od stvarnih cijena u trgovini.