Pozicija: Frankfurt am Main

YouPickIt omogućuje lokacijski točno, bez poreznih gubitaka usmjeriti oglase prema određenim potrošačkim grupama. Ti možeš odlučiti, pod kojim pojmovima traženja će se Tvoji oglasi prikazati ili koju ćeš ciljnu grupu doseći svojim oglasom.

Rado ćemo Ti prikazati ponudu prilagođenu Tvojim potrebama.
Ako si zainteresiran, kontaktiraj nas:
Sve informacije i podaci o cijenama su bez jamstva, vrijedi uvijek cijena istaknuta u trgovini.
* Istaknute cijene mogu sadržavati prosječne cijene i stoga može doći do odstupanja od stvarnih cijena u trgovini.